Meny Stäng

Samtalsterapi

Ingens väg är den andres lik

Hos Egen vilja får du en skräddarsydd terapi, helt utifrån dina behov.

Individuell samtalsterapi

Vad innebär ”skräddarsydd terapi”?

I den inledande terapin utforskar vi tillsammans nuvarande problem och dess bakgrund.  Vi uppmärksammar vad som är problematiskt och vilka olika hinder som finns. Därefter gör vi en formulering kring vilka konsekvenser det har för dig idag och vilken förändring du önskar. Vi går igenom hur vi kommer att gå vidare och det avgörs av vad som stödjer dig i att hitta sätt att hantera det som känns svårt. 

Till vår hjälp har vi din och min gemensamma relation, samt en mängd beprövade tekniker och övningar. Förutom själva samtalet kan din terapi bland annat innehålla kognitiva övningar, mindfulness, visualiseringar, gestalt- eller upplevelsebaserade övningar. Det kan också handla om att komplettera ”inomhusterapin” med att några gånger ses i ”utomhusterapi”. Att förankra sig i vår omgivande natur har visat sig läkande och ger samtalsterapin extra god effekt. 

Oavsett hur, så använder vi oss av de medel som är mest verkningfulla för just dig. Det gemensamma målet är att du efter avslutad terapi ska kunna arbeta vidare med livets utmaningar på egen hand, och av egen vilja.

Parterapi

Att leva i en parrelation kan vara både himmel och helvete och allt däremellan; ibland på samma gång.

Vid olika skeenden i livet så prövas relationen lite extra och kanske är det då man känner behov av parterapi. Det kan också handla om familjetragedier, otrohet, att barnen flyttar hemifrån eller att man ”växt ifrån varandra”.

Oavsett anledning handlar parterapin om att få syn på sig själv i relation till sin partner. Vi övar på att lyssna till den andre och på att kunna uttrycka vad jag själv behöver för att må bra i relationen. Vi följer en röd tråd som hjälper oss att se mönster och hitta nya sätt att relatera. 

Upplägget baseras på det ni vill uppnå tillsammans och på era olika personligheter. Att ses vid tre tillfällen och sedan fortsätta att öva själva passar vissa par. Andra par vill jobba vidare under en längre period med de svårigheter och möjligheter de blivit medvetna om under tidigare möten. För några kan det vara framgångsrikt att komplettera ”inomhusterapin” med att ses i ”utomhusterapi” som kan göra det lättare att börja relatera till varandra.

Utomhusterapi

Vad är Egen viljas Utomhusterapi?

Utomhusterapi hos oss innebär oftast att vi helt enkelt sitter utomhus och samtalar istället för inomhus; men det kan också innebära andra aktiviteter, exempelvis att:

• Gå en promenad
• Betrakta en flock hästar
• Göra olika aktiviteter ute i naturen
• Vara tillsammans med hästarna

Allt detta och mer ingår i vår skräddarsydda Utomhusterapi. Gemensamt för de olika aktiviteterna är att vi har ett inledande och ett avslutande samtal. Tiden däremellan ägnas åt något vi gemensamt beslutat om och som mest gynnar ditt/ert välmående och fortsatta utveckling. (Vid oväder stannar vi inne i terapistugan.)

Varför använder vi ibland hästar?

Forskning visar att Hästassisterat arbete kan hjälpa personer att växa mer effektivt och snabbare än genom traditionellt kliniskt eller terapeutiskt angreppssätt. Metoden bygger på att människor, oavsett ålder och skiftande behov, har sina egna ”bästa lösningar” inom sig. Arbetet sker på marken och innehåller ingen ridning.

I Sverige benämns ofta hästassisterad terapi såsom HUT (Hästunderstödd terapi).