Meny Stäng

Samtalsterapi

Samtalet och olika beprövade tekniker är basen i samtalsterapi. Du erbjuds ett personligt möte som bygger på tillit och trygghet. Vilka tekniker och övningar som används avgörs av vad som passar dig och din situation och kan exempelvis vara kognitiva övningar, bilder, vägledda visualiseringar, gestaltterapi och meditationer.

Kanske vill du reda ut en besvärlig livssituation eller ha hjälp i din personliga utveckling, kunna sätta sunda gränser, oroa dig mindre osv. Ofta riktar vi blicken mot annat och andra istället för oss själva. Att gå i samtalsterapi erbjuder dig en möjlighet att få syn på dig själv, känna efter vad du vill och hur du vill ha ditt liv. Se dina mönster för att också kunna se hur dessa påverkar dig själv och andra.

Terapin stödjer dig i att nå dit du vill genom att reflektera, känna in och tänka i nya banor. Nya banor som hjälper dig att hantera kriser och svåra situationer både nu och längre fram i livet.

Psykosyntes

Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande som betonar människans obegränsade möjligheter till utveckling. Man kan uttrycka det som att vi människor alltid är mer än vad vi själva ser och mer än våra begränsningar. Vi har alla en unik historia som format och kanske skadat oss. Livet prövar oss och vi tvingas till anpassning för att överleva.

Viljans betydelse är en bärande del av psykosyntesen vad gäller förmågan att ta ansvar, se valmöjligheter och skapa drivkraften som kan åstadkomma förändringar i livet.

För den som vill kommer det alltid att finnas nya upptäckter att göra om sig själv.