Meny Stäng

Om Egen Vilja

Samtalsterapi på landet

Egen vilja erbjuder dig en individuellt anpassad terapi, helt utifrån dina behov. Välkommen till någon av våra två terapistugor i Holmsjö.

Egen vilja startades 2011 och består idag av två samtalsterapeuter, Helen och Sören. Vi är ett team som oftast jobbar var och en för sig, men även tillsammans när det finns behov för det. 

Vi finns för dig som önskar en skräddarsydd terapi. Det innebär att tillsammans med dig finna ut vilka förhållningssätt och verktyg som kan stödja din utveckling mot den förändring du önskar. 

Att det känns tryggt i mötet är viktigt och fullständig sekretess är självklart för oss. Vårt arbetssätt och de metoder vi använder är desamma för både Helen och Sören, men arbetet präglas naturligtvis av våra olika personligheter och de erfarenheter vi har med oss. Nedan försöker vi ge en kort bild av vilka vi är.

Möt Helen

När jag för många år sedan miste min son klarade jag inte av att känna smärtan och hantera sorgen. Istället stängde jag av alla känslor, stack huvudet i sanden och undvek allt som påminde mig om vad som hade hänt. Jag såg till att ha många järn i elden för att komma undan alla jobbiga tankar som trängde sig på och gav mig ångest.

Vändpunkten kom när jag träffade en terapeut som hjälpte mig att få syn på hur jag hanterade min situation, eller rättare sagt, försökte undvika det som var tungt för mig. Hon gav mig stöd både i att upptäcka vad som gjorde ont och vad jag behövde göra åt det.

Långt senare insåg jag att det är precis det som en fungerande terapi handlar om. Att vara i relation hjälpte mig att känna både min styrka och sårbarhet och förstå att jag behöver bägge. När jag har tillgång till både styrkan och sårbarheten kan jag använda min egen vilja på ett konstruktivt sätt. Det gör stor skillnad för mig.

• Dipl. Samtalsterapeut, Psykosyntesinstitutets 5-åriga utbildning
• Utbildad till EAGALA Mental Health and Equine Specialist

Möt Sören

Jag har i större delen av mitt liv presterat, gjort karriär, byggt företag; allt det där jag trott att andra förväntat sig av mig. Jag ville duga och få bekräftelse.

När min första son blev totalförlamad efter en bilolycka och min andra son föddes gravt CP-skadad och dog vid elva års ålder, skakades mitt liv om i grunden och jag vaknade till andra möjligheter och vägar. I den långa och bitvis svåra processen, innebar samtalsterapi ett avgörande och viktigt stöd för mig.

Vi ställs alla inför olika situationer här i livet och även om vi inte alltid väljer dem så tror jag vi kan välja hur vi uppfattar det som händer oss.

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden

• Dipl. Samtalsterapeut, Psykosyntesinstitutets 5-åriga utbildning
• Utbildad till EAGALA Mental Health Specialist
• Mångårig erfarenhet av arbetsgrupper, i egenskap av företagsledare inom privatägda såväl som börsägda företag.

Om Psykosyntes

Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande som betonar människans obegränsade möjligheter till utveckling. Man kan uttrycka det som att vi människor alltid är mer än vad vi själva ser och mer än våra begränsningar. Vi har alla en unik historia som format och kanske skadat oss. Livet prövar oss och vi tvingas till anpassning för att överleva.

Viljans betydelse är en bärande del av psykosyntesen vad gäller förmågan att ta ansvar, se valmöjligheter och skapa drivkraften som kan åstadkomma förändringar i livet.

För den som vill kommer det alltid att finnas nya upptäckter att göra om sig själv.

Om Hästassisterad terapi

Egen Vilja är utbildade i EAGALA-modellen, och har upplevelsebaserade utomhus-sessioner för alla åldrar; enskilt, par och i grupp. I en rogivande omgivning får du stöd av naturen och ibland även gårdens hästar för att lättare kunna tänka i nya banor och bryta invanda mönster. En framgångsrik väg kan vara att komplettera ”inomhusterapin” med att några gånger ses i ”utomhusterapi”. Att förankra sig i vår omgivande natur är i sig läkande och ger samtalsterapin extra god effekt.

I Sverige benämns ofta hästassisterad terapi såsom HUT (Hästunderstödd terapi).