Meny Stäng

Välkommen till Egen Vilja

Samtalsterapi på landet

Från och med hösten 2023 har vi tillgång till två terapilokaler i Holmsjö.

I och med nysatsningen avvecklades lokalen i Karlskrona och i gengäld har vi nu möjlighet att i Holmsjö erbjuda fler kvällstider, samt en större lokal lämpad för parterapi. Vill du ta tåget, hämtar vi dig gärna vid stationen som ligger ett par minuter från våra lokaler.

Vi erbjuder dig personliga möten som bygger på tillit och trygghet. Kanske vill du (och din partner/grupp) reda ut en besvärlig livssituation, lära dig sätta sunda gränser, oroa dig mindre eller ha hjälp med din personliga utveckling. Hos oss får du en individuellt anpassad terapi, helt utifrån dina behov.

I relationen som byggs mellan dig, och den av oss du väljer att möta, får du stöd av en mängd beprövade tekniker och övningar. Förutom själva samtalet kan din terapi bland annat innehålla kognitiva övningar, mindfulness, visualiseringar, gestalt- eller parterapiövningar. Det kan också handla om att komplettera ”inomhusterapin” med att några gånger ses i ”utomhusterapi”. Att förankra sig i vår omgivande natur har visat sig läkande och ger samtalsterapin extra god effekt. 

Oavsett hur, så använder vi oss av de medel som är mest verkningsfulla för just dig. Det gemensamma målet är att du efter avslutad terapi ska kunna arbeta vidare med livets utmaningar på egen hand, och av egen vilja. 

Kontakta oss gärna med frågor eller funderingar kring första besöket eller boka själv via bokadirekt.

Varmt välkommen!

Helen och Sören
Egen Vilja