Meny Stäng

Grupputveckling

Studier av arbetsgrupper har visat att konflikter kan reducera gruppens kapacitet med upp till 80%. Ibland kan det vara svårt att identifiera varför en grupp inte riktigt fungerar och var det egentliga problemet ligger.

I Egen viljas Grupputveckling skräddarsyr vi ett program i dialog med er, utifrån er grupps och era medarbetares specifika utvecklingsbehov. När er arbetsgrupp kommer till vår gård kan vi t ex varva samtal och diskussioner inomhus med att de i närvaro av en flock hästar utomhus får i uppgift att lösa olika fördefinierade övningar.

Grunden för det ”upplevelsebaserade lärandet” är att hästarna ger oss en direkt feedback på gruppens dynamik och relationsmönster. Precis som vi människor har hästar distinkta personligheter, attityder och humör, och de påminner socialt mycket om oss själva. Hästar svarar an och känner instinktivt av hur vi känner oss i stunden. Deras överlevnad bygger på att läsa av sin omgivning och de ger oss feedback på vad vi gör – och inte på vad vi pratar om att göra.

Erfarenheterna från utomhusarbetet tar vi sen med oss och bearbetar tillsammans med gruppen. På så sätt hjälps vi åt att identifiera var problemen ligger och vad det går att göra åt dem. Oavsett om ni kommer till gården i flera tvåtimmarspass eller en heldag, så kommer ni att lämna oss med nya insikter, verktyg och handlingsplaner, helt efter era behov.

Några exempel på grupper där metoden visat sig verkningsfull är:

  • Företags- och ledningsgrupper
  • Skolor och lärarteam
  • Socialarbetare och kuratorer
  • Grupper med inlärnings- och/eller beteendeproblem

Genom att göra det möjligt för människor att lära känna och förstå sina egna mönster, utvecklar de sin förmåga som kompetenta och kreativa problemlösare. Det är en investering både i företaget och individen, och lägger grunden för ett hälsosamt, produktivt och lönsamt företag.

Välkommen att kontakta oss för samtal kring upplägg, pris och bokning.