Meny Stäng

Hur går det till?

Studier av arbetsgrupper visar att konflikter kan reducera gruppens kapacitet med upp till 80% och ibland kan det vara svårt att identifiera varför en grupp inte riktigt fungerar och var det egentliga problemet ligger.

I Upplevelsebaserad Grupputveckling kommer din arbetsgrupp till vår gård där de i närvaro av en flock hästar får i uppgift att lösa olika fördefinierade övningar. Programmet skräddarsyr vi i dialog med er utifrån er grupps och era medarbetares specifika utvecklingsbehov.

Grunden för det upplevelsebaserade lärandet är att hästarna ger oss en direkt feedback på gruppens dynamik och relationsmönster. Precis som vi människor har hästar distinkta personligheter, attityder och humör, och de påminner socialt mycket om oss själva. Hästar svarar an och känner instinktivt av hur vi känner oss i stunden. Deras överlevnad bygger på att läsa av sin omgivning och de ger oss feedback på vad vi gör – och inte på vad vi pratar om att göra.

Oavsett om ni kommer till gården i flera tvåtimmarspass eller en heldag, så kommer ni att lämna oss med nya insikter, verktyg och handlingsplaner, helt efter era behov.

Några exempel på grupper där metoden visat sig verkningsfull är:
Företags- och ledningsgrupper
Skolor och lärarteam
Socialarbetare och kuratorer
Grupper med inlärnings- och/eller beteendeproblem

Genom att göra det möjligt för människor att lära känna och förstå sina mönster, utvecklar de sig själva som kompetenta och kreativa problemlösare. Det är en investering både i företaget och individen, och lägger grunden för ett hälsosamt, produktivt och lönsamt företag.

Välkommen att kontakta oss för samtal kring upplägg, pris och bokning.

EAGALA

Egen Vilja arbetar enligt EAGALA-modellen, i upplevelsebaserade sessioner för alla åldrar; enskilt, par och i grupp. I en rogivande omgivning får du stöd av ett lag som består av en terapeut, en hästspecialist och en grupp hästar.

EAGALA-metodens två olika inriktningar, EAP och EAL

  • EAP (Equine Assisted Psychotherapy):
    Individuella terapisessioner, där ditt behov styr inriktningen och upplevelsen står i fokus
  • EAL (Equine Assisted personal development or Learning): 
    Skräddarsydda program med mer lösningsorienterad och lärande inriktning, som passar er organisations och era medarbetares specifika utvecklingsbehov.

I Sverige benämns ofta hästassisterad terapi såsom HUT (Hästunderstödd terapi)

eagala