Meny Stäng

Upplevelseterapi

Grunden för den upplevelsebaserade terapin är att vi låter naturen och hästarna ge dig den upplevelse du behöver för att synliggöra mönster och hitta dina lösningar. Arbetet sker på marken och innehåller ingen ridning.

Hästar är sociala djur, med väl definierade roller i sina hjordar. Deras överlevnad bygger på att kunna läsa av sin omgivning. De har distinkta personligheter, attityder och humör, och påminner socialt mycket om oss själva. De svarar an och känner instinktivt av hur vi känner oss just nu i denna stund. Hästarna ger direkt feedback på vad vi gör – och inte på vad vi pratar om att göra.

När du kommer till vår gård, observerar vi och interagerar med hästarna i deras naturliga omgivning. Detta sker antingen genom närkontakt eller på avstånd om det känns tryggare för dig.

Hästarnas förmåga att vara sig själva skapar en miljö som är öppen, ärlig och icke-dömande. Den miljön lämpar sig väl för terapeutiskt arbete gällande exempelvis relationsproblem, ångest, depression, olika former av missbruk och självdestruktivt beteende, samt stress- och sorgebearbetning.

När vi upplever saker som känns i kroppen, tar de på djupet. Upplevelsen finns kvar i kroppen under lång tid och det hjälper oss att göra de förändringar vi vill och behöver. Huvudet glömmer men det gör inte kroppen…

Vi tillhandahåller individuella terapisessioner, där ditt behov styr inriktningen. Denna terapiform lämpar sig även för grupper och parterapi.

Känner du dig osäker på om detta är något för dig? Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

EAGALA

Egen Vilja arbetar enligt EAGALA-modellen, i upplevelsebaserade sessioner för alla åldrar; enskilt, par och i grupp. I en rogivande omgivning får du stöd av ett lag som består av en terapeut, en hästspecialist och en grupp hästar.

EAGALA-metodens två olika inriktningar, EAP och EAL

  • EAP (Equine Assisted Psychotherapy):
    Individuella terapisessioner, där ditt behov styr inriktningen och upplevelsen står i fokus.
  • EAL (Equine Assisted personal development or Learning):
    Skräddarsydda program med mer lösningsorienterad och lärande inriktning, som passar er organisations och era medarbetares specifika utvecklingsbehov.

I Sverige benämns ofta hästassisterad terapi såsom HUT (Hästunderstödd terapi).