Meny Stäng

Parterapi

Att leva i en parrelation kan vara både himmel och helvete och allt däremellan; ibland på samma gång. I en kärleksrelation går vi igenom olika faser; förälskelse – maktkamp – mittlivskris och när någon av parterna närmar sig döden.

Vid varje övergång mellan två faser så prövas relationen och kanske är det då man känner behov av parterapi. Det kan också handla om familjetragedier, otrohet eller att barnen flyttar hemifrån.

Oavsett anledning handlar parterapin om att få syn på sig själv i relation till sin partner. Att upptäcka vilka behov som styr mitt agerande gentemot honom eller henne. Öva på att lyssna till den andre och kunna uttrycka vad jag själv behöver för att må bra i relationen.

Vi erbjuder två olika tillvägagångssätt; antingen parterapi i samtal eller upplevelsebaserad parterapi.

När ni vill prata om det…
Upplägget vid samtal baseras på vad det är ni vill uppnå tillsammans och följer en röd tråd där vi övar vi oss på att aktivt lyssna till varandra, få syn på våra kommunikationsmönster och blir medvetna om vad som är min del i relationen och vad som inte är det.

När det är svårt att sätta ord på det…
I den upplevelsebaserade parterapin låter vi naturen och hästarna ge er den upplevelse ni behöver för att synliggöra era mönster och hitta nya sätt att relatera.

När ni kommer till vår gård, observerar vi och interagerar med hästarna i deras naturliga omgivning. Detta sker antingen genom närkontakt eller på avstånd om det känns tryggare.

Det viktigaste verktyget är er upplevelse av vad som händer i stunden och hästarna blir symboler för vilka hinder och möjligheter som finns i er relation.

För vissa par räcker det att ses vid 3 tillfällen och sedan fortsätta att öva själva. Andra par vill jobba vidare under en längre period med de svårigheter och möjligheter de blivit medvetna om under tidigare möten.