Meny Stäng

Information och arvode

Arvode (samtliga priser inklusive moms)
OBS! På vår bokningssida kan du köpa värdekort med 5% rabatt

Arvode Samtalsterapi
780 kronor för 60 minuter i Karlskrona (1090 kr för 90 min)
695 kronor för 60 minuter i Holmsjö (995 kr för 90 min)

Arvode Parterapi
960 kronor för 60 minuter i Holmsjö (1390 kr för 90 min)

Arvode Upplevelsebaserad (hästassisterad) terapi
780 kronor för 60 minuter i Holmsjö (1090 kr för 90 min)

Företag – Upplevelsebaserad Grupputveckling
Offereras efter diskussion om upplägg

Betalning
Via Klarna på vår bokningssida eller via Swish på plats efter varje tillfälle.

Avbokning/ombokning
Minst 24 timmar i förväg

Information
Som diplomerade samtalsterapeuter har vi förbundit oss att följa de etiska regler Psykosyntesföreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige. Ansvarsförsäkring, tystnadsplikt och regelbunden handledning är exempel på dessa regler.

Som certifierade EAGALA-utövare har vi förbundit oss att följa EAGALAs etiska regler och arbetssätt. Kontinuerlig fortbildning i EAGALA krävs (vartannat år) för att behålla sin licensiering.