Meny Stäng

Hur går det till?

Samtalsterapi ››
Grunden för samtalsterapin är relationen mellan dig och mig, och det vi gör kommer att präglas av våra olika personligheter. Du erbjuds ett personligt möte som bygger på tillit och trygghet. Olika tekniker och övningar finns till hands för att hjälpa dig att nå dit du vill, men det är dialogen och relationen mellan oss som är det viktigaste verktyget.

Parterapi ››
I Parterapi baserar vi upplägget på vad ni vill uppnå tillsammans, oavsett om det handlar om gräl, en familjetragedi, otrohet eller andra saker. Vi följer en röd tråd där ni övar på att få syn på era kommunikationsmönster. Att blir medveten om dessa ger er en möjlighet att välja hur ni vill att er fortsatta relation skall se ut och fungera.

Välj mellan parterapi i samtal eller upplevelsebaserad parterapi.

Upplevelsebaserad terapi ››
I den upplevelsebaserade terapin är det viktigaste verktyget din upplevelse av vad som händer i stunden.

När du kommer till vår gård, observerar vi och interagerar med hästarna i deras naturliga omgivning. Detta sker antingen genom närkontakt eller på avstånd om det känns tryggare för dig.

När du ser och upplever saker som känns i kroppen tar de på djupet. Upplevelsen stannar kvar i kroppen och hjälper dig att göra de förändringar du vill och behöver, i ditt liv.

Grupputveckling ››
I Upplevelsebaserad Grupputveckling kommer din arbetsgrupp till vår gård där de i närvaro av en flock hästar får i uppgift att lösa olika fördefinierade övningar. Hästarna ger en direkt feedback på det som sker, vilket leder till insikter om hur gruppen fungerar och samverkar.

Programmet skräddarsyr vi i dialog med er, utifrån gruppens och era medarbetares specifika utvecklingsbehov. Övningarna ger gruppen möjlighet att upptäcka nya sätt att arbeta tillsammans, vilket bidrar till ökat välmående och resulterar i ett effektivare och mer lönsamt företag.